Ängabäcksvägen 1 sept 2006 innan de nya villorna byggs