RÄDDA DINA GAMLA FOTO

RÄDDA DINA GAMLA FOTO
Jag har alltid sysslat med REPRODUKTIONER av gamla foton.
Större bilder avfotograferas och andra upp till 20x30 cm skannas. Bilderna bearbetas digitalt och kan göras i vilken storlek som önskas eller få dem digitalt på en CD.
Jag kan också plocka ut en eller flera personer ur en bild och sätta samman dem till en ny bild.
Ring 0418-662909 el. 070 51 62 909 så berättar jag mer