Överföring av videoband till DVD

Du kan få dina gamla VHS - VHS-C - Video8 band kopierade till DVD.
Du har också möjlighet att få lagt på musik eller eget tal eller texter till dina filmer.
Ring så berättar jag mer. 0418-66 29 09