Överföring av filmer och videoband till DVD

Dina 8 mm filmer kan jag föra över till DVD
Du kan också få dina gamla VHS - Video 8 band - VHS-C band kopierade till DVD.
Du har också möjlighet att få lagt på musik, eget tal eller texter till dina filmer.
Ring så berättar jag mer. 0418-66 29 09 eller 070 51 62 909